Historien om Kärraterminalen börjar med starten av Göteborgsterminalen AB i början av 2005.
Den dåvarande terminalen låg på Importgatan. Verksamheten utvecklades snart och 2010 påbörjades sökandet efter en större terminal för att kunna härbärgera den växande verksamheten.

2011 inleddes ett operativt samarbete mellan Kärraterminalen och Göteborgsterminalen vilket resulterade i ett samgående.
I den processen valde vi att fortsätta verksamheten med namnet Kärra Terminal AB, under varumärket KATGOT (som är en förkortning av KArraTerminalen GOTeborg).

Företaget har genom åren vuxit till dagens omfattande verksamhet av terminaltjänster, framförallt med fokus på containerhantering.

Vi har idag mycket stora import o exportflöden som passerar terminalen varje vecka.
Flertalet av våra kunder har vi arbetat tillsammans med under mycket lång tid.  Därmed har vi också kunnat bygga upp moderna IT-tjänster för hanteringen såsom exempelvis EDI o XML länkar.
Allt med målet att kunna leverera så effektiva och kompetenta tjänster som möjligt.

Söker du en terminal att samarbeta med i Göteborg så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Gemensamt kommer vi att hitta fram till en framgångsrik lösning för dig och dina godsflöden.

© Copyright - Kärra Terminal AB