Historien om Kärraterminalen börjar faktiskt med starten av Göteborgsterminalen AB i början av 2006. Terminalen låg då på Importgatan 19 i en liten terminalfastighet. Verksamheten utvecklades över tid och under 2010 påbörjades sökandet efter en större terminal för att kunna härbärgera den växande verksamheten.

Under 2011 påbörjades ett operativt samarbete mellan Kärraterminalen och Göteborgsterminalen vilket sedermera utmynnade i ett samgående 2012. I den processen valde vi att fortsätta verksamheten under namnet Kärra Terminal AB eller det mer kända varumärket KATGOT.

Företaget har genom åren vuxit till dagens omfattande verksamhet av alla typer av terminaltjänster, framförallt med fokus på containerhantering. Vi har idag stora import o exportflöden som går genom terminalen för våra kunder. Dom flesta av våra kunder har vi arbetat tillsammans med under mycket lång tid och därmed också kunnat bygga upp moderna IT-tjänster för hanteringen. Allt med målet att kunna leverera så effektiva och kompetenta tjänster som möjligt.

Söker du en terminal att samarbeta med i Göteborg så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Gemensamt kommer vi då att hitta fram till en bra lösning för dig och dina godsflöden.